main image
main image
main image
main image
main image
main image

Αίθουσα 3

Η έκθεση της τρίτης αίθουσας, η οποία εγκαινιάστηκε στις 29-3-1997, υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος «The Transformation of the Roman World AD 400-900 της European Science Foundation», με την υποστήριξη της Ε.Ε. (πρόγραμμα RAFAEL).

Σ’ αυτήν παρουσιάζεται το θέμα του τίτλου μέσα από την τυπολογία των τάφων των εκτός των τειχών νεκροταφείων της Θεσσαλονίκης, τις επιτύμβιες επιγραφές, τα αντικείμενα που συνόδευαν το νεκρό, τα αντικείμενα νεκρικής λατρείας, και το εξαιρετικά σπάνιο και μοναδικό σύνολο ταφικής ζωγραφικής που εικονογραφεί με θαυμαστό τρόπο την πορεία μετάβασης από την αντίληψη για τη μεταθανάτια ζωή της ύστερης αρχαιότητας σε έναν παραδεισένιο τόπο υλικής ευημερίας και τις επιβιώσεις από τον αρχαίο κόσμο στα ταφικά έθιμα και τη διακόσμηση έως τον τελικό θρίαμβο του Σταυρού με την επικράτηση της νέας θρησκείας και κοσμοθεωρίας για την τελική κρίση και την ανάσταση των νεκρών.

Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —