Παιχνίδια

ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΥΛΛΕΣ ΣΤΙΣ IPs

Γνωρίζοντας τις βυζαντινές σφραγίδες

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάζοντας ένα βυζαντινό νόμισμα

Video

Παιχνίδι ερωτήσεων

Παιχνίδι αντιστοίχισης

Επισκέπτομαι ένα βυζαντινό σπίτι

Video

Παιχνίδι ερωτήσεων

Παιχνίδι αντιστοίχισης

Ζωγραφίζω μία βυζαντινή εικόνα

Video

Παιχνίδι ζωγραφικής

Παιχνίδι ερωτήσεων

Παιχνίδι σύνθεσης

Στο λιμάνι της πόλης τον 13ο αιώνα

Video

Παιχνίδι εξερεύνησης

Παιχνίδι ερωτήσεων

Παιχνίδι αντιστοίχισης

Χτίζω μία βυζαντινή εκκλησία

Video

Παιχνίδι πολλαπλών επιλογών

Παιχνίδι σύνθεσης