Σωματείο φίλων

Το Σωματείο των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του Μουσείου με την κοινωνία, με κύριους στόχους την ηθική και υλική ενίσχυση του Μουσείου, τη συμπαράσταση στη λειτουργία του, στον εμπλουτισμό των συλλογών του, και στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τα έργα της βυζαντινής ιστορίας και τέχνης.


Ιστορικό

Το Σωματείο των Φίλων ιδρύθηκε το 1988, 6 χρόνια πριν από τα επίσημα εγκαίνια του Βυζαντινού Μουσείου. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο, αναγνωρισμένο από το κράτος. Είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ) και μέσω αυτής συμμετέχει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Φίλων των Μουσείων (FMAM). Σήμερα τα μέλη του ξεπερνούν τα 1.500.
Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, με μια σειρά πρωτοβουλιών όπως διαλέξεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδόσεις, μουσικές εκδηλώσεις και άλλες μορφές πολιτιστικών δραστηριοτήτων, το Σωματείο των Φίλων έχει συνδράμει το Μουσείο με ποικίλους τρόπους: (οικονομική ενίσχυση) , αγορά υλικών και μηχανημάτων, αγορά μουσειακών αντικειμένων τέχνης, αγορά πιάνου, εξεύρεση χορηγών και δωρητών, κάλυψη έκτακτων λειτουργικών δαπανών. Οι Φίλοι στηρίζουν οικονομικά την έκδοση του ετήσιου ημερολογίου με θέματα από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, καθώς και την έκδοση του περιοδικού του Μουσείου όταν αυτό εκδίδεται.

hero

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Παναγιώτα Γεωργιάδου
Αντιπρόεδρος: Α’ Μιχάλης Ρόκκος
Αντιπρόεδρος: Β’ Ελίζα Αλεξανδρίδου
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Κουκοράβας
Ταμίας: Μάγδα Μανούδη
Μέλη: Νίκος Γαλάνης, Δέσποινα Δαλακούρα, Πολυτίμη Κατσώχη, Κατερίνα Κωνσταντίνου, Αναστάσιος Πλαστήρας, Αθηνά Σιπητάνου
Αναπλ. Μέλη: Αγγελική Στρατή, Μάτα Οπλοποιού-Ροβάτσου

Χορωδία

Η Χορωδία του Σωματείου ιδρύθηκε τον Μάιο του 2010, στα πλαίσια του ευρύτερου πολιτισμικού και κοινωνικού προγραμματισμού του Σωματείου. Είναι μεικτή, πολυφωνική χορωδία και αριθμεί περίπου 65 χορωδούς. Βασικός στόχος της, σε συνδυασμό με την έμπρακτη κοινωφελή δραστηριότητά της, είναι η προβολή της μουσικής και ποιητικής έκφρασης του λαού μας.
Διευθύνεται από την Ελισάβετ Δεμίρογλου και συνοδεύεται από ομάδα μουσικών. Οι συναυλίες της Χορωδίας πλαισιώνονται, κατά περίπτωση, από προβολή εικόνων και από απαγγελία ποιημάτων σχετικών με την εκάστοτε θεματική του προγράμματος.

Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο των Φίλων στο Μουσείο:

Λεωφ. Στρατού 2, 54640 Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50047, 54013 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 849829, 2313 306430

Με την ειδική κάρτα μέλους, οι Φίλοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού έχουν τα εξής προνόμια:

  • Δωρεάν είσοδο στο Μουσείο και σε όλα τα κρατικά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.
  • Ενημέρωση για τις εκδηλώσεις των Φίλων του Σωματείου, που περιλαμβάνουν διαλέξεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την πολιτιστική τους ενημέρωση, εορτές κ.α.
  • Ενημέρωση για τα νέα αποκτήματα των συλλογών του Μουσείου.
  • Μειωμένες τιμές για τις εκδόσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.