Συντελεστές

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

 Το έργο, πράξη, «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού», με Κωδικό ΟΠΣ 5029874 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προϋπολογισμό: 399.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 494.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Απώτερος στόχος όλων των συντελεσμένων δράσεων, εκτός από την αύξηση της επισκεψιμότητας, τη δημιουργία ενός πολλαπλά αξιοποιήσιμου ψηφιακού αποθέματος από τους επιστήμονες και το ευρύ κοινό στο παρόν και στο μέλλον, είναι το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού να αποτελέσει έναν διαρκή παγκόσμιο πόλο έλξης απόλυτα εναρμονισμένο στις σύγχρονες ανάγκες μάθησης και ψυχαγωγίας. Να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο με έναν εξωστρεφή, ευχάριστο τρόπο, προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα και την ψηφιακή εποχή.
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υλοποίησε τη συγκεκριμένη πράξη στο διάστημα 2020-2022 μέσω ανάδειξης αναδόχου με διαγωνιστικές διαδικασίες.

Για την υλοποίηση των προσφερόμενων δράσεων το Μουσείο και ο Ανάδοχος προχώρησαν σε μεγάλης κλίμακας συγγραφή κειμένων, φωτογραφήσεις & βιντεοσκοπήσεις, στην ανάπτυξη 3D μοντέλων, στη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και στην εγκατάσταση τοπικού ασύρματου δικτύου σε όλους τους χώρους του μουσείου (χώρος υποδοχής, 11 αίθουσες μόνιμης έκθεσης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων, αμφιθέατρο, πωλητήριο).

Έτσι πλέον το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διαθέτει στο εξής στο κοινό:
• Εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης με τη χρήση φορητών συσκευών (audio guide) για τους επισκέπτες όλων των δεξιοτήτων. Οι ξεναγήσεις είναι διαθέσιμες σε 11 γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ρωσική, Σερβική, Βουλγαρική, Εβραϊκή, Τουρκική και Κινεζική.
• Εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης για άτομα με προβλήματα όρασης με χρήση πιστοποιημένων φορητών συσκευών (audio guide).
• Εφαρμογή ξενάγησης για άτομα με προβλήματα ακοής στην ελληνική νοηματική.
• Εφαρμογή πολυγλωσσικής ξενάγησης για τις φορητές συσκευές των επισκεπτών (mobile app για φορητές συσκευές Android & iOS).
• Εφαρμογή εικονικής επίσκεψης σε επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου με χρήση AR τεχνολογίας για τις φορητές συσκευές των επισκεπτών ( mobile app για συσκευές Android & iOS).
• Ειδική σήμανση στους χώρους και στα εκθέματα του Μουσείου που αντιστοιχούν στις ξεναγήσεις (αριθμητικές σημάνσεις και QRCodes).
• Ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές για νέους που εχουν αναπτυχθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
• Σύντομα και περιεκτικά εκπαιδευτικά βίντεο
• Επανασχεδιασμένη, αναβαθμισμένη και εκσυγχρονισμένη νέα ιστοσελίδα που είναι φιλική σε φορητές συσκευές και tablets.
• Τοπικό ασύρματο δικτύο σε όλους τους χώρους του (χώρος υποδοχής, 11 αίθουσες μόνιμης έκθεσης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων, αμφιθέατρο, πωλητήριο).

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επικεφαλής της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) (IPT Leader),

Συντονισμός,  επιστημονική – καλλιτεχνική επιμέλεια κειμένων,  εφαρμογών, σχεδιασμού και καλλιτεχνικής προσαρμογής ιστοσελίδας, διορθώσεις κειμένων:

Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Υπεύθυνος Έργου (Project Manager):
Δρ Αναστάσιος Αντωνάρας, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Εκπρόσωπος χρηστών (User Representative):

Δρ Ευαγγελία Αγγέλκου, Προϊσταμένη Τμήματος Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών

Εμπειρογνώμονας ΤΠΕ (ICT Expert):

Ευδοκία Σαμολαδά, ΠΕ Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ

Οικονομικός Υπεύθυνος (Financial Expert):

Σοφία Κασίμογλου, ΤΕ Λογιστικού

Ειδικός Διαχείρισης Συμβάσεων (Legal/Contract Expert):

Ευφροσύνη Στεφοπούλου, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΕΔΕΠΟΛ)

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου:
Δρ Αναστάσιος Αντωνάρας, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος

Αγγελική Μαραγκάκη, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΕΔΕΠΟΛ)

Ευδοκία Σαμολαδά, ΠΕ Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ

Επιστημονική Ομάδα Έργου:

Δρ Ευαγγελία Αγγέλκου, Αρχαιολόγος

Δρ Αναστάσιος Αντωνάρας, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Δρ Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου Βεροπουλίδου, Αρχαιολόγος – Αρχαιοζωολόγος,

Μαρία Πολυχρονάκη, Αρχαιολόγος

Δρ. Αντιγόνη Τζιτζιμπάση, Αρχαιολόγος

Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Ευαγγελία Φουρλίγκα, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Ευδοκία Σαμολαδά, ΠΕ Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :

Ένωση εταιρειών Space Hellas AE και Radiant Technologies Α.Ε.Β.Ε

Σενάρια ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, απόδοση και επιμέλεια κειμένων:
Δρ Μιμίκα Γιαννοπούλου, Αρχαιολόγος – μέλος ομάδας έργου Αναδόχου

Φωτογράφηση έργων και επεξεργασία:
Ορέστης Κουράκης – μέλος ομάδας έργου Αναδόχου

Γραφιστική επιμέλεια & ανάπτυξη ιστοχώρου:
Tool ΕΠΕ – μέλος ομάδας έργου Αναδόχου

Μεταφράσεις κειμένων στην Αγγλική:
Steven Lever

Συντονισμός παραγωγής:
Μανώλης Βουβάκης

Σκηνοθεσία και παραγωγή Βίντεο:
Αναστάσιος Μπέλλας

Συντελεστές Εφαρμογών για φορητές συσκευές κοινού & audio guides:

Αφηγητές:
Λίλα Μουστοπούλου (Ελληνικά), Steven Lever (Αγγλικά), Baya Bendjaballah Tzirani (Γαλλικά), Michael Seibel (Γερμανικά), Salgado Silverio Rodriguez (Ισπανικά), Γεννάδιος Πατσής (Ρωσικά), Sanja Rasovic-Pikoula (Σερβικά), Ντόρα Λάμη (Βουλγαρικά), Ophrys Systemes (Hebrew &Κινεζικά ), Ελισάβετ Κόβη (Τουρκικά).

Απόδοση στη νοηματική γλώσσα:
Ρωξάνη Ζήκα

Ηχοληψία & τεχνική υποστήριξη:
Χρήστος Ανδρεαδάκης

Φωτογράφηση 3D:
Ορέστης Κουράκης

Σκίτσα ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και βίντεο:
Ιωάννης Νάκας – Αρχαιολόγος

Παραγωγή βίντεο νοηματικής:
Σαντρουζάνος Ανδρέας

Στούντιο Ηχογραφήσεων & Βιντεοσκόπησης:
Radiant Technologies A.E.B.E.

Ανάπτυξη Εφαρμογών για φορητές συσκευές:
Tool ΕΠΕ

Ομάδα Μεταφράσεων:
Steven Lever (Αγγλικά), Baya Bendjaballah Tzirani(Γαλλικά), Michael Seibel (Γερμανικά), Salgado Silverio Rodriguez (Ισπανικά), Natalia Basenko (Ρωσικά), Ελένη Κόστιτς (Σερβικά), Guentcho Banev (Βουλγαρικά), Sarina Salom(Εβραϊκά), Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης (Τουρκικά), Ophrys Systemes (Κινεζικά)

Συντονισμός παραγωγών:
Μανώλης Βουβάκης & Σοφία Παπαναγιώτου

Συντελεστές υλοποίησης δομημένης καλωδίωσης και ασύρματου τοπικού δικτύου:
Space Hellas A.E. – Γιάννης Αθανασιάδης

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κατασκευών:
Σπύρος Νάσαινας, Αρχιτέκτονας

Υλοποίηση κατασκευών:
Παναγιώτης Ψαθάς