Χορηγοί

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη είναι ο κύριος χορηγός του τομέα εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την αρχή της λειτουργίας του. Με χορηγίες του Ιδρύματος αγοράστηκε ο εξοπλισμός της αίθουσας των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ενισχύθηκε η βιβλιοθήκη με βιβλία ιστορικού περιεχομένου για παιδιά, εξοπλίστηκε το υπαίθριο εργαστήριο κεραμικής, τυπώθηκαν φάκελοι για τον εκπαιδευτικό και λειτούργησαν προγράμματα για οικογένειες.

Επίσης, το Σωματείο των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού υποστηρίζει με ετήσιες χορηγίες την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις του Μουσείου και τις δραστηριότητες του τμήματος.

Χορηγοί επικοινωνίας για το πρόγραμμα “Κυριακές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 2011-2012”