Εφαρμογή εικονικής επίσκεψης για τις φορητές συσκευές των επισκεπτών (Experiences)

01.11.2022

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού», με Κωδικό ΟΠΣ 5029874, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ανέπτυξε και διαθέτει μια καινοτόμα εφαρμογή εικονικής επίσκεψης σε επιλεγμένα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης με χρήση AR τεχνολογίας για τις φορητές συσκευές των επισκεπτών (mobile app για συσκευές Android & iOS).
Ο επισκέπτης μπορεί κατά την επίσκεψη του να παρατηρήσει σημαντικά μη ορατά χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες των επιλεγμένων εκθεμάτων. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα της περιστροφής και της ανασύνθεσης των αντικειμένων από όλες τους τις πλευρές ώστε να είναι πληρέστερη η κατανόηση της χρήσης τους στην καθημερινή ζωή των Βυζαντινών. Οι εφαρμογές παρέχονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Οι εφαρμογές είναι λειτουργικές σε συσκευές Android μέσω του Google Play και σε συσκευές iOS μέσω του Apple Store.
Οι εφαρμογές λειτουργούν με ή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (online & offline).
Οι εφαρμογές διατίθενται δωρεάν.