Εκπαιδευτικοί

Όσοι επιθυμείτε να επισκεφτείτε το Μουσείο θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού, διευκρινίζοντας εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε εκπαιδευτική δράση με το προσωπικό του μουσείου, εάν θα υλοποιήσετε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μόνοι σας ή εάν θα κάνετε απλή επίσκεψη με την τάξη σας.

Η είσοδος στο Μουσείο για τα σχολικά τμήματα και τους εκπαιδευτικούς που τα συνοδεύουν είναι δωρεάν.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313 306422.

Υλοποιήστε μόνοι σας μία από τις παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιούν μόνοι/μόνες τους τις παρακάτω δράσεις:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού, στην αίθουσα του Μουσείου “Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο”.

Κάρτες επίσκεψης στο Μουσείο για μαθητές Ε΄-Στ΄Δημοτικού. Με τις κάρτες επίσκεψης μπορείτε να υλοποιήσετε μια εκπαιδευτική και ευχάριστη περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου.

Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στην αίθουσα του Μουσείου “Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία”.

Νερό, πηγή ζωής για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κάρτες επίσκεψης στο Μουσείο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Με τις κάρτες επίσκεψης μπορείτε να υλοποιήσετε μια εκπαιδευτική και ευχάριστη περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου.

Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου για μαθητές Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου.