Γυάλινα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διαθέτει στις συλλογές του περί τα 1300 καταλογογραφημένα γυάλινα αγγεία και θραύσματα αγγείων. Προέρχονται από ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στον βορειοελλαδικό χώρο και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τους υστεροκλασικούς χρόνους (4ος αι. π.Χ.), μέχρι τον 20ο αιώνα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανάγονται στους υστερορωμαϊκούς χρόνους (3ος-6ος αι.). Ακόμη, στο σύνολο περιλαμβάνονται θραύσματα εξαιρετικά σπάνιων μεσοβυζαντινών αγγείων. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και σημαντικός αριθμός αγγείων, κυρίως εισηγμένων από τη Βενετία και την Ανατολή, που χρονολογούνται στην Παλαιολόγεια (13ος-15ος αι.) και στην πρώιμη Οθωμανική περίοδο (15ος-16ος αι.). Στη συλλογή εκτός από αγγεία συμπεριλαμβάνεται και μεγάλος όγκος θραυσμάτων υαλοστασίων που προέρχονται από πρωτοχριστιανικά κτήρια.

Πρόκειται για μεγάλου ενδιαφέροντος συλλογή λόγω της ποικιλίας των ειδών των αγγείων και του μεγάλου χρονολογικού εύρους των αντικειμένων. Επίσης, το γεγονός ότι προέρχονται από οργανωμένες ανασκαφές, επιτρέπει την ευχερή χρονολόγηση και την ένταξη των αντικειμένων στο πλαίσιο των εμπορικών και κοινωνικών συμφραζομένων τους.