Credits

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Το έργο «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού», με Κωδικό ΟΠΣ 5029874, υλοποιήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απώτερος στόχος όλων των συντελεσμένων δράσεων, εκτός από την αύξηση της επισκεψιμότητας, τη δημιουργία ενός πολλαπλά αξιοποιήσιμου ψηφιακού αποθέματος από τους επιστήμονες και το ευρύ κοινό στο παρόν και στο μέλλον, είναι το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού να αποτελέσει έναν διαρκή παγκόσμιο πόλο έλξης απόλυτα εναρμονισμένο στις σύγχρονες ανάγκες μάθησης και ψυχαγωγίας.

Να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο με έναν εξωστρεφή, ευχάριστο τρόπο, προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα και την ψηφιακή εποχή.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υλοποίησε αυτή τη πράξη στο διάστημα 2020-2022 με την ανάγκη διεύρυνσης του κοινού στο οποίο απευθύνεται το Μουσείο ως σύγχρονος μουσειακός φορέας. Στο έργο, χρηματοδοτήθηκε με …………. ευρώ και υλοποιήθηκε μέσω ανάδειξης αναδόχου με διαγωνιστικές διαδικασίες.

 

Για την υλοποίηση των προσφερόμενων δράσεων το Μουσείο και ο Ανάδοχος προχώρησε σε μεγάλης κλίμακας συγγραφή κειμένων, φωτογραφήσεις & βιντεοσκοπήσεις, στην ανάπτυξη 3D μοντέλων, στη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και στην εγκατάσταση τοπικού ασύρματου δικτύου σε όλους τους χώρους του (χώρος υποδοχής, 11 αίθουσες μόνιμης έκθεσης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων, αμφιθέατρο, πωλητήριο).

Έτσι, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διαθέτει στο εξής:
• Εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης με τη χρήση φορητών συσκευών (audio guide) για τους επισκέπτες όλων των δεξιοτήτων. Οι ξεναγήσεις είναι διαθέσιμες σε 11 γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ρωσική, Σερβική, Βουλγαρική, Εβραϊκή, Τουρκική και Κινεζική.
• Εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης για άτομα με προβλήματα όρασης με χρήση πιστοποιημένων φορητών συσκευών (audio guide).
• Εφαρμογή ξενάγησης για άτομα με προβλήματα ακοής στην ελληνική νοηματική.
• Εφαρμογή πολυγλωσσικής ξενάγησης για τις φορητές συσκευές των επισκεπτών (mobile app για φορητές συσκευές Android & iOS).
• Εφαρμογή εικονικής επίσκεψης σε επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου με χρήση AR τεχνολογίας για τις φορητές συσκευές των επισκεπτών ( mobile app για συσκευές Android & iOS).
• Ειδική σήμανση στους χώρους και στα εκθέματα του Μουσείου που αντιστοιχούν στις ξεναγήσεις (αριθμητικές σημάνσεις και QRCodes).
• Επανασχεδιασμένη, αναβαθμισμένη και εκσυγχρονισμένη νέα ιστοσελίδα που είναι φιλική σε φορητές συσκευές και tablets.
• Ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές για νέους που εχουν αναπτυχθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
• Σύντομα και περιεκτικά εκπαιδευτικά βίντεο

  • Τοπικό ασύρματο δικτύο σε όλους τους χώρους του (χώρος υποδοχής, 11 αίθουσες μόνιμης έκθεσης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων, αμφιθέατρο, πωλητήριο).

 

Φορέας υλοποίησης: ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

Συντονισμός – επιμέλεια: Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Επιστημονικός υπεύθυνος – επικεφαλής ομάδας έργου μουσείου: Αναστάσιος Χ. Αντωνάρας Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Ομάδα έργου: Ευαγγελια Φουρλίγκα – Αρχαιολόγος, Βεροπουλίδου Χρυσοβαλάντου-Ειρήνη – Αρχαιολόγος, Λάζαρος Μανινής – Μηχανικός ΤΕ, Σαμολαδά Ευδοκία Μηχανικός Η/Υ, Χρύσα Μπελέκου, Χριστίνα Παπαοικόνομου

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :

Ένωση εταιρειών Space Hellas AE και Radiant Technologies Α.Ε.Β.Ε

 

Σενάρια ψηφιακών παιχνιδιών, απόδοση και επιμέλεια κειμένων: Δρ Μιμίκα Γιαννοπούλου, αρχαιολόγος – μέλος ομάδας έργου Αναδόχου

Φωτογράφηση έργων: Ορέστης Κουράκης – μέλος ομάδας έργου Αναδόχου

Γραφιστική επιμέλεια & ανάπτυξη ιστοχώρου: Tool ΕΠΕ – μέλος ομάδας έργου Αναδόχου

Μεταφράσεις κειμένων στην Αγγλική: Steven Lever

Συντονισμός παραγωγής: Μανώλης Βουβάκης

Σκηνοθεσία και παραγωγή Βίντεο: Αναστάσιος Μπέλλας

 

Συντελεστές Εφαρμογών για φορητές συσκευές κοινού & audio guides:

Αφηγητές: Λίλα Μουστοπούλου (Ελληνικά), Steven Lever (Αγγλικά), Baya Bendjaballah Tzirani (Γαλλικά), Michael Seibel (Γερμανικά), Salgado Silverio Rodriguez (Ισπανικά), Γεννάδιος Πατσής (Ρωσικά), Sanja Rasovic-Pikoula (Σερβικά), Ντόρα Λάμη (Βουλγαρικά), Ophrys Systemes (Hebrew &Κινεζικά ), Ελισάβετ Κόβη (Τουρκικά).

Απόδοση στη νοηματική Γλώσσα: Ρωξάνη Ζήκα

Ηχοληψία: Χρήστος Ανδρεαδάκης

Φωτογράφηση 3D: Ορέστης Κουράκης

Σκίτσα παιχνιδιών και βίντεο: Ιωάννης Νάκας – Αρχαιολόγος

Παραγωγή Βίντεο: Σαντρουζάνος Ανδρέας

Στούντιο Ηχογραφήσεων & Βιντεοσκόπησης: Radiant Technologies A.E.B.E.

Ανάπτυξη Εφαρμογών: Tool ΕΠΕ

Μεταφραστές: Steven Lever (Αγγλικά), Baya Bendjaballah Tzirani(Γαλλικά), Michael Seibel (Γερμανικά), Salgado Silverio Rodriguez (Ισπανικά), Natalia Basenko (Ρωσικά), Ελένη Κόστιτς (Σερβικά), Guentcho Banev (Βουλγαρικά), Sarina Salom(Εβραϊκά), Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης (Τουρκικά), Ophrys Systemes (Κινεζικά)

Συντονισμός παραγωγής: Μανώλης Βουβάκης & Σοφία Παπαναγιώτου

Συντελεστές υλοποίησης δομημένης καλωδίωσης και ασύρματου τοπικού δικτύου στους χώρους του μουσείου: Space Hellas A.E. – Γιάννης Αθανασιάδης

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κατασκευών: Σπύρος Νάσαινας, Αρχιτέκτονας

Υλοποίηση κατασκευών: Παναγιώτης Ψαθάς