Προσωρινή παύση λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Μουσείου

14.06.2023 - 15.06.2023

Απόπειρα παράνομης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σημειώθηκε το πρωί της 14ης Ιουνίου 2023, με αποτέλεσμα την προσωρινή παύση λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Το περιστατικό διερευνάται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του #ΥΠΠΟΑ, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Εως τώρα δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή δεδομένων, καθώς όλα τα συστήματα τέθηκαν προληπτικά εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την ταχεία αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους.