Πρόγραμμα εκδηλώσεων Σωματείου Φίλων ΜΒΠ

24.10.2023

24 Οκτωβρίου 2023, Τρίτη, ώρα 19:30

Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του ΜΒΠ

καθηγ. Χαράλαμπος Μπακιρτζής, πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού :

«Ο Ρωμανός ο Μελωδός στη Θεσσαλονίκη. Ύμνος του αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου»

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Θ. Κουκοράβας, Μ. Μανούδη

 

23 Νοεμβρίου 2023, Πέμπτη, ώρα 19:30

Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» του ΜΒΠ

Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, πρ. υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Οι ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη»

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ν. Γαλάνης, Δ. Δαλακούρα, Α. Σιπητάνου

 

30 Νοεμβρίου 2023, Πέμπτη, ώρα 19:30

Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του ΜΒΠ

Κατερίνη Λιάμπη, ομοτ. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων : «Πύρρος. Ο αετός βασιλέας από την Ήπειρο στην Δύση».

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ε. Αλεξανδρίδου, Ν. Γαλάνης

 

7 Δεκεμβρίου 2023, Πέμπτη, ώρα 19:30 (αναβάλλεται)

Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του ΜΒΠ

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας, καθηγητής Ιστορίας-Θεσμών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «᾿Ηνορέης ὀλετῆρα ὑπερφιάλου Βαβυλῶνος…». Ένα αινιγματικό επίγραμμα από τα τείχη της Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνοι εκδήλωσης : Μ. Ρόκκος, Α. Τάντσης