Παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Μουσείων έως και τις 11.04.2020.

30.03.2020

Παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Μουσείων έως και τις 11.04.2020.

σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠοικ.21268 (ΦΕΚ Β΄/1081 / 28-3-2020), άρθρο 1. 36

Σχετικά αρχεία