Επιστημονική συνάντηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του τομέα ΜΝΕΣ του τμήματος Φιλολογίας

06.10.2016 - 07.10.2016

Επιστημονική συνάντηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του τομέα ΜΝΕΣ του τμήματος Φιλολογίας.

Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.

Σχετικά αρχεία