Ενημέρωση για τη λειτουργία του μουσείου

30.10.2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω των μέτρων προστασίας για τον COVID-19.

Εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.