Εκπαιδευτικές δράσεις

16.09.2022

Ως τον Ιούνιο του 2023 δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για δημοτικά σχολεία από το προσωπικό του Μουσείου

ΜΟΝΟΙ τους οι εκπαιδευτικοί

Εναλλακτικά οι εκπαιδευτικοί Ε΄και Στ΄ Δημοτικού που επιθυμούν να οργανώνουν ΜΟΝΟΙ τους επίσκεψη στο Μουσείο μπορούν να υλοποιήσουν:

Γυμνάσιο-Λύκειο
«Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες – από τις βούλλες στις IPs». Υλοποιείται από το προσωπικό του μουσείου και αφορά ένα σχολικό τμήμα κάθε φορά.

Τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούν ΜΟΝΟΙ τους οι εκπαιδευτικοί:
«Κάρτες επίσκεψης στο Μουσείο» (πατήστε το Link για οδηγίες και πληροφορίες)
«Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» (πατήστε το Link για οδηγίες και πληροφορίες).

Δηλώσεις συμμετοχής για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα τηλέφωνα:
2313 306476 και 2313 306420.

Σχετικά αρχεία