Εφαρμογή ξενάγησης για τις φορητές συσκευές των επισκεπτών

31.10.2022

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού», με Κωδικό ΟΠΣ 5029874, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», δημιούργησε και διαθέτει μια σύγχρονη εφαρμογή ξενάγησης για τις φορητές συσκευές των επισκεπτών που παρέχουν πληροφορίες για επιλεγμένα εκθέματα όχι μόνον μέσα από εποπτικά κείμενα αλλά και από πλούσιο εποπτικό, σχεδιαστικό και τρισδιάστατο υλικό.
Η ξενάγηση είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες:
• Ελληνική
• Αγγλική
• Γαλλική
• Γερμανική
• Ισπανική
• Ρωσική
• Σερβική
• Βουλγαρική
• Εβραϊκή
• Τουρκική
• Κινεζική
Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες για συσκευές Android μεσω του Google Play και για συσκευές iOS μεσω του Apple Store.
Οι εφαρμογές παρέχονται δωρεάν προς λήψη.
Οι εφαρμογές λειτουργούν με ή χωρίς συνδεση στο διαδίκτυο (online & offline).