ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

09.03.2020 - 09.03.2020

Σας ενημερώνουμε ότι η διάλεξη της τ. καθηγήτριας Βυζαντινής Ιστορίας
του Α.Π.Θ. Πολύμνιας  Κατσώνη “Οι Βυζαντινοί και ο έρωτας” στις 12
Μαρτίου 2020 και η διάλεξη του συγγραφέα-δημοσιογράφου Γιώργου
Σκαμπαρδώνη “Λογοτεχνία και πόλη” στις 19 Μαρτίου 2020 αναβάλλονται.
Θα ενημερωθείτε σχετικά με τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής τους.