«Νέα Αποκτήματα. Δωρεές-Χορηγίες-Αγορές»

«Νέα Αποκτήματα. Δωρεές-Χορηγίες-Αγορές»

Κατηγορία:  Περιοδικές Εκθέσεις

Ημερομηνία Έναρξης:  22/06/2007

Ημερομηνία Λήξης:  31/10/2007

Εγκαίνια:  22/06/2007

Χώρος:  Χώρος υποδοχής ΜΒΠ

Παρουσίαση των νέων αποκτημάτων του Μουσείου

 

Επισυναπτόμενα