Οικογένειες – Ενήλικες

Το Τμήμα Εκθέσεων Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης στοχεύει να βοηθήσει τους επισκέπτες του Μουσείου να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν τις πολλαπλές όψεις του βυζαντινού πολιτισμού, που παρουσιάζονται στη μόνιμη έκθεση, με τρόπο εύληπτο, ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Για το λόγο αυτό παρέχονται έντυπα που αφορούν συγκεκριμένες θεματικές ή εκθέματα του Μουσείου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Μουσείο, όπως κατά τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών, της Νύχτας Μουσείων και της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Εάν έρχεστε στο Μουσείο με τα παιδιά σας ή και μόνοι σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Κάρτες επίσκεψης στο Μουσείο. Πρόκειται για έναν ευχάριστο και εκπαιδευτικό τρόπο επίσκεψης, που επικεντρώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών σε συγκεκριμένα εκθέματα του Μουσείου.

Ζητήστε τις κάρτες από τους φύλακες κατά την είσοδό σας στο Μουσείο.