Ζ’ Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Το Άγιον Όρος στα Χρόνια της Απελευθερώσεως»

23.11.2012 - 25.12.2012

Ζ’ Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Το Άγιον Όρος στα Χρόνια της Απελευθερώσεως».

Οργανώθηκε από την Αγιορείτικη Εστία

Αμφιθέατρο “Στέφανος Δραγούμης”