Ξενάγηση του Υπουργού Πολιτισμού της Βουλγαρίας

04.03.2014

Επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού της Βουλγαρίας και της συνοδείας του και ξενάγηση από την κ. Τσιλιπάκου στη μόνιμη έκθεση και τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου