Ξενάγηση του Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Φιλόλογος»

06.04.2019

Ξενάγηση του Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Φιλόλογος» στην περιοδική έκθεση «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα» από επιμελήτρια της έκθεσης.