Ξενάγηση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου

17.05.2013

Ξεναγήσεις στο εργαστήριο συντήρησης βιβλίου-χαρτιού του ΜΒΠ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου