Ξενάγηση στο πλαίσιο της έκθεσης «Μάχη με το χρόνο, Η συντήρηση των αρχαιοτήτων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού».

01.03.2016 - 31.03.2016

Ειδική ξενάγηση, κάθε πέμπτη, από συντηρητή του Μουσείου στο πλαίσιο της έκθεσης «Μάχη με το χρόνο, Η συντήρηση των αρχαιοτήτων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού».