Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση Περπατώντας.. στη Θεσσαλονίκη | Βιέννη

17.05.2017

Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση Περπατώντας… στη Θεσσαλονίκη|Βιέννη στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος»
από την επιμελήτρια Σοφία Παντελιάδου.

Είσοδος ελεύθερη