Ξενάγηση στην έκθεση «Εικόνες από τις θρακικές ακτές του Εύξεινου Πόντου»

02.12.2012

Ξενάγηση μελών ΣΦΜΒΠ στην έκθεση «Εικόνες από τις θρακικές ακτές του Εύξεινου Πόντου» από αρχαιολόγο του Μουσείου