Ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση στελεχών Υπουργείων Μεταφορών χωρών – μελών της Ε.Ε.

04.03.2008

Ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση στελεχών Υπουργείων Μεταφορών χωρών – μελών της Ε.Ε. και εκπροσώπων Εθνικών Οργανισμών για την έρευνα στις μεταφορές. Δείπνο. Μόνιμη έκθεση.