Ξενάγηση μελών ΣΦΜΒΠ

02.12.2012

Ξενάγηση μελών ΣΦΜΒΠ στην έκθεση «Εικόνες από τις θρακικές ακτές του Εύξεινου Πόντου» από αρχαιολόγο του Μουσείου

Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων “Κυριάκος Κρόκος”