Ξενάγηση μελών ΣΦΜΒΠ

19.05.2005

Τα μέλη του Σωματείου των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια του Μουσείου από τη διευθύντρια Δρ. κ. Αναστασία Τούρτα. Εργαστήρια συντήρησης