Ξενάγηση μελών ΣΦΜΒΠ

06.11.2011

Ξενάγηση μελών ΣΦΜΒΠ στην έκθεση “Βυζάντιο και Άραβες” από τον αρχαιολόγο και επιμελητή της έκθεσης κ. Σ. Χονδρογιάννη