Ξενάγηση μελών ΣΦΜΒΠ

03.03.2004

Ξενάγηση ΣΦΜΒΠ στις εκθέσεις «Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο» και «Ανακαλύπτοντας το παρελθόν» από τη διευθύντρια του Μουσείου Δρ. Αναστασία Τούρτα. Αίθουσες “Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο” και “Ανακαλύπτοντας το παρελθόν”.