Ξενάγηση μελών ΣΦΜΒΠ

20.02.2005

Ξενάγηση μελών ΣΦΜΒΠ στις εκθέσεις «Το λυκόφως του Βυζαντίου» και «το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο». Αίθουσες “Το λυκόφως του Βυζαντίου” και “Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο”