Ξενάγηση φορέων

21.03.2004

Ξενάγηση φορέων της πόλης στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ξεναγών Θεσσαλονίκης, με προσκεκλημένους εκπροσώπους των τοπικών αρχών της Θεσσαλονίκης.