Ξενάγηση αρχαιολόγων

11.06.2007

Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση αρχαιολόγων στα εργαστήρια και στην κεντρική αρχαιολογική αποθήκη του Μουσείου από τον κ. Κανονίδη. Εργαστήρια και αποθήκες