Ξενάγηση «Η στρατιά της Ανατολής στα Βαλκάνια»

14.02.1013

Ξενάγηση στην έκθεση «Η στρατιά της Ανατολής στα Βαλκάνια». Αρχαιολογικά τεκμήρια ενός νοσοκομείο στη Θέρμη/Σέδες» από τον αρχαιολόγο – επιμελητή της Αναστάσιο Αντωνάρα. Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων “Κυριάκος Κρόκος”