Ξενάγηση

12.05.2013

Η Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, προϊσταμένη του Μουσείου, ξενάγησε τους συνέδρους του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Μ. Κωνσταντίνο στο Μουσείο.