Ξενάγηση

05.12.2013

Η κ. Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, προϊσταμένη του Μουσείου, ξενάγησε τους συνέδρους του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Μ. Κωνσταντίνο στο Μουσείο.