Ξενάγηση

30.09.2006

Ξενάγηση του κ. Αναστάσιου Αντωνάρα, αρχαιολόγου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, 30 ατόμων, μελών της λέσχης δικαστικών και νομικών του Λονδίνου Lincoln’s Inn, στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου