Βράβευση μαθητών

19.12.2004

Εκδήλωση βράβευσης των αριστευσάντων μαθητών και αθλητών, τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού.