Το παθητικό κάπνισμα στη Ελλάδα

20.10.2018

Ανοιχτή εκδήλωση για το πρόβλημα του Παθητικού καπνίσματος στην Ελλάδα.

Ανάλυση των αιτιών της αποτυχίας του αντικαπνιστικού νόμου 10 χρόνια μετά την έναρξη του.

Αναζήτηση δράσεων για την αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης.

Οργάνωση: Σύλλογος “Προστασίας από το Παθητικό Κάπνισμα”

Ώρα: 17.00

Αίθουσα: Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”