Το μάθημα των Θρησκευτικών στο δημόσιο χώρο

17.02.2016

Ημερίδα με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών δασκάλων, πολιτικών και εκκλησιαστικών και καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες