Θερινό Σεμινάριο του Πανεπιστημίου του Harvard στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) για φοιτητές του Πανεπιστημίου του με θέμα “VIA EGNATIA”: MOBILITY, CULTURAL GEOGRAPHIES AND MATERIAL CULTURE”

18.07.2019

Θερινό Σεμινάριο του Πανεπιστημίου του Harvard στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) για φοιτητές του Πανεπιστημίου του με θέμα “VIA EGNATIA”: MOBILITY, CULTURAL GEOGRAPHIES AND MATERIAL CULTURE”. Η ενότητα “Along Byzantine Egnatia: mobility, warfare, trade, pilgrimage, and cultural exchange” θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Συνδιοργάνωση: Harvard University, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.