Θερινό Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας

03.07.2017 - 04.07.2017

Θερινό Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας του Τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών και του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ. Το Μουσείο υποστηρικτής της εκδήλωσης.