Θερινό Πανεπιστήμιο «Les réseaux à Byzance» της Σχολής Ανωτάτων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών

01.07.2019 - 10.07.2019

Θερινό Πανεπιστήμιο «Les réseaux  à Byzance» της Σχολής Ανωτάτων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Αμφιθέατρα «Μελίνα Μερκούρη» και  «Στέφανος Δραγούμης».

Συνδιοργάνωση: Οργανισμός “Βυζαντινή Θεσσαλονίκη”, Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών Σπουδών και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Σχολής Ανωτάτων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών (Παρίσι, EHESS), Labex Resmet, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (The Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization, Βουκουρέστι, ISACCL).

Δηλώσεις συμμετοχής στους διοργανωτές.