Θεατρική εκδήλωση

16.11.2008

Η θεατρική εταιρεία “Angelus Novus” παρουσίασε στο Μουσείο δύο θεατρικές παραστάσεις του έργου «ο Κυνηγός και …τα πετειναράκια»