Θ΄ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική

05.12.2012 - 07.12.2012

Θ΄ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική.

Διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης