Σύσκεψη υπηρ. Μακεδονίας – Θράκης

06.10.2011

Σύσκεψη υπηρ. Μακεδονίας – Θράκης με Γεν. Γραμ. ΕΣΠΑ