Σύσκεψη υπηρ. Μακεδονίας – Θράκης με Γεν. Γραμ. ΕΣΠΑ

10.06.2011

Σύσκεψη υπηρ. Μακεδονίας – Θράκης με Γεν. Γραμ. ΕΣΠΑ