Συνέντευξη τύπου από την Ελληνική Εταιρεία

27.04.2007

Στο πλαίσιο του προγράμματος EUROMED III PROJECT: “BYZANTIUM-Early ISLAM” συνέντευξη τύπου από την Ελληνική Εταιρεία