Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου ΣΦΜΒΠ

21.09.2011

Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου ΣΦΜΒΠ στη βιβλιοθήκη του Μουσείου